Browsing by Author Tô, Tuấn Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • Authors: Tô, Tuấn Anh;  Advisor: Nguyễn, Phương Thảo;  Co-Author: - (2020)

    Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật hợp đợp đồng mua bán hàng hóa, tiến hành phân tích được thực trạng pháp luật và thực hiện HĐMBHH ở Việt Nam. Qua những phân tích trên, Khóa luận hướng tới nhiệm vụ đề xuất một số giải hoàn thiện cũng như hiệu quả thực hiện pháp luật hợp đồng mua bán hàng hóa Việt Nam
  • Authors: Tô, Tuấn Anh;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

    "Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Vicostone” có nhiệm vụ là hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Qua đó tiến hành phân tích được tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vicostone, nguyên nhân ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Qua những kết quả phân tích, Khóa luận hướng tới nhiệm vụ đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vicostone"