Search

Current filters:


Current filters:


Search Results

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.004 seconds).
 • <<
 • 1
 • >>
 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Anh;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

  Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác tuyển dụng nguồn nhân lực và đề xuất giải pháp hoàn thiện và nâng cao công tác tuyển dụng tại công ty CP Công nghệ và Truyền thông Năm Sao giúp công ty củng cố và duy trì nguồn nhận lực có số lượng và chất lượng lao động phù hợp, cần thiết cho công ty để đạt được mục đích đề ra.

 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Ưng;  Advisor: Dương, Thị Thanh Hương;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân sự. Từ những cơ sở lý luận đó vận dụng vào tìm hiểu thực tế công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Nam Phương. Phân tích những ưu điểm và hạn chế trong quá trình tuyển dụng nhân sự của công ty. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị giúp công ty khắc phục và hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự hơn.

 • Authors: Sa, Thị Hạnh;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

  Phân tích và đánh giá thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, làm rõ những ưu nhược điểm của công tác tuyển dụng để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự của công ty. Đề xuất định hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A.