Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 41-47 of 47 (Search time: 0.002 seconds).
 • Authors: Tô, Tuấn Anh;  Advisor: Nguyễn, Phương Thảo;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật hợp đợp đồng mua bán hàng hóa, tiến hành phân tích được thực trạng pháp luật và thực hiện HĐMBHH ở Việt Nam. Qua những phân tích trên, Khóa luận hướng tới nhiệm vụ đề xuất một số giải hoàn thiện cũng như hiệu quả thực hiện pháp luật hợp đồng mua bán hàng hóa Việt Nam

 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

  Trình bày những vấn đề chung về công tác đào tạo trong quản trị nguồn nhân lực dựa trên lý thuyết được tìm hiểu. Thông qua đó nêu ra những nội dung của đào tạo huấn luyện nghiệp vụ, đào tạo chất lượng qua các hình thức đào tạo, các chương trình đào tạo và thực hiện đánh giá... những thực trạng chung của công ty còn gặp phải về vấn tình hình nhân lực cũng như công tác đào tạo nhân lực, quá trình đào tạo, đánh giá đào tạo, đưa ra những mặt ưu điểm của công ty và những mặt hạn chế mà công ty còn tồn đọng. Từ đó đưa ra giải pháp tối ưu nhất để giải quyết vấn đề

 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu về thực tế công tác kế toán chi phí và giá thành tại Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Minh Đức, từ đó đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tác kế toán chi phí và giá thành tại công ty, đối tượng và phạm vi của khóa luận, tập trung nghiên cứu lý luận về kế toán kế toán chi phí và giá thành tại Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Minh Đức trong thời gian qua nhằm đối chiếu tìm hiểu lý luận và thực tiễn.

 • Authors: Đỗ, Thị Phương Anh;  Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ;  Co-Author: - (2020)

  Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần cơ điện Thành Đạt để đánh giá những ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty Cổ phần Cơ điện Thành Đạt.

 • Authors: Đoàn, Tuấn Kiệt;  Advisor: Dương, Thanh Thùy;  Co-Author: - (2020)

  Nghiên cứu về các cấp độ văn hoá tại Công ty CP Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A được thực hiện nhằm hệ thống hoá các khái niệm và các nội dung liên quan đến văn hoá doanh nghiệp. Từ việc hệ thống hoá lý thuyết, thông qua việc mô tả, phân tích các giá trị văn hoá được biểu hiện qua các cấp độ đề tài giúp người đọc hiểu rõ hơn về thực trạng văn hoá doanh nghiệp đang có tồn tại, hạn chế và kế hoạch phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty CP Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A. Cuối cùng đưa ra các giải pháp để góp phần phát triển văn hoá doanh nghiệp tại Công ty

 • Authors: Ngô, Doãn Hay;  Advisor: Hồ, Hồng Hải;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống những vấn đề lý luân cơ bản về công tác phân tích năng lực cạnh tranh doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Qua đó tiến hành phân tích tinhg hình cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Đầu tư và phát triển Minh Hoàng Bike nguyên nhân ảnh hưởng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty. Qua những kết quả phân tích, khóa luận hướng tới nhiệm vụ đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hiểu quả kinh daonh của công ty TNHH Đầu tư và phát triển Minh Hoàng Bike

 • Authors: Lê, Phương Thảo;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về đề tài kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Nghiên cứu và mô tả thực trạng về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Thăng Long. Phân tích và đánh giá và đề xuất ý kiến bản thân nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Thăng Long