Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 41-47 of 47 (Search time: 0.01 seconds).
 • Authors: Nguyễn, Đình Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu, phân tích tình hình kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng An Bảo để thấy được thực trạng trong công tác kế toán từ đó chỉ ra được sự khác nhau giữa những quy định, chuẩn mực, chế độ kế toán, các quy định của Nhà nước với thực tế áp dụng tại Công ty.- Đánh giá tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hoàng An Bảo trong ba năm 2017, 2018, 2019. - Qua đó, nhìn thấy ưu điểm, nhược điểm đạt được trong công tác kế toán tại công ty để đề xuất mốt số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng An Bảo.

 • Authors: Đỗ, Thị Phương Anh;  Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ;  Co-Author: - (2020)

  Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần cơ điện Thành Đạt để đánh giá những ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty Cổ phần Cơ điện Thành Đạt.

 • Authors: Lê, Thị Tuyên;  Advisor: Trần, Đức Long;  Co-Author: - (2020)

  Trước thực tại sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc corticoid, yêu cầu đặt ra là cần chấn chỉnh lại việc sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc corticoid. Muốn thực hiện được điều này, trước tiên tại các nhà thuốc (nơi đa số người bệnh tiếp cận đầu tiên trước khi đến phòng bệnh khám bệnh, và là nơi kê đơn cho những bệnh nhẹ, bệnh thông thường…) cần nghiêm chỉnh thực hiện GPP theo đúng yêu cầu của pháp luật và thực hiện tốt việc tư vấn sử dụng thuốc chuyên nghiệp.

 • Authors: Tô, Tuấn Anh;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

  "Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Vicostone” có nhiệm vụ là hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Qua đó tiến hành phân tích được tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vicostone, nguyên nhân ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Qua những kết quả phân tích, Khóa luận hướng tới nhiệm vụ đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vicostone"

 • Authors: Trần, Thị Ngọc Giang;  Advisor: Nguyễn, Phương Thảo;  Co-Author: - (2020)

  Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về biện pháp bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Đánh giá thực trạng pháp luật và việc thực hiện pháp luật về biện pháp bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao thực hiện pháp luật về một số vấn đề pháp lí về bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện nay.