Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 41-50 of 56 (Search time: 0.01 seconds).
 • Authors: Phạm, Thị Phương Hòa;  Advisor: Hồ, Hồng Hải;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu về biểu hiện và thực trạng trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh (BIC Quảng Ninh). Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm xe cơ giới đối với Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh.

 • Authors: Trần, Thanh Thảo;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống hóa về mặt cơ sở lý luận Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp. nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần TCT Việt Nam giai đoạn 2017-2019. Từ đó thấy được những ưu điểm, nhược điểm trong công tác kế toán tiền lương tại Công ty và nguyên nhân của những tồn động đó. Đưa ra những mục tiêu cần đạt được trong thời gian tới. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần TCT Việt Nam.

 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Ưng;  Advisor: Dương, Thị Thanh Hương;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân sự. Từ những cơ sở lý luận đó vận dụng vào tìm hiểu thực tế công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Nam Phương. Phân tích những ưu điểm và hạn chế trong quá trình tuyển dụng nhân sự của công ty. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị giúp công ty khắc phục và hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự hơn.

 • Authors: Sa, Thị Hạnh;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

  Phân tích và đánh giá thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, làm rõ những ưu nhược điểm của công tác tuyển dụng để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự của công ty. Đề xuất định hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A.

 • Authors: Ngô, Doãn Hay;  Advisor: Hồ, Hồng Hải;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống những vấn đề lý luân cơ bản về công tác phân tích năng lực cạnh tranh doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Qua đó tiến hành phân tích tinhg hình cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Đầu tư và phát triển Minh Hoàng Bike nguyên nhân ảnh hưởng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty. Qua những kết quả phân tích, khóa luận hướng tới nhiệm vụ đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hiểu quả kinh daonh của công ty TNHH Đầu tư và phát triển Minh Hoàng Bike

 • Authors: Trương, Việt Hà;  Advisor: -;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống hóa lý thuyết, lý luận chung về BCTC doanh nghiệp và Phân tích BCTC doanh nghiệp.Thông qua phân tích các chỉ số cơ bản, đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty cổ phần Vicostone, đánh giá khả năng sinh lợi cũng như hiệu quả hoạt động và rủi ro tài chính.Tìm các điểm mạnh yếu để dự báo tình hình tài chính của Công ty, định hướng tiềm năng phát triển. Đưa ra được một số kiến nghị thay đổi nhằm cải thiện ổn định hơn tình hình tài chính của doanh nghiệp.

 • Authors: Lê, Thị Hậu;  Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ;  Co-Author: - (2020)

  Đánh giá thực trạng tình hình tổ chức hạch toán tiêu thu và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm chủ yếu. Nêu ra các nhận xét tổng quan về thành tựu đạt được cũng như những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bán hàng. Từ đó có thể đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bán hàng.

 • Authors: Trần, Văn Tuấn;  Advisor: Hồ, Hồng Hải;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu Công tác sử dụng vốn lưu động tại công ty Công ty TNHH dịch vụ thương mại Minh Chánh. Mô tả thực trạng tình hình hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại Minh Chánh, đánh giá những kết quả đạt được cũng như các hạn chế còn tồn tại trong hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty, Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng vốn lưu động phù hợp với thực tế công ty trong bối cảnh hiện tại, đồng thời đưa ra các điều kiện để thực hiện hệ thống giải pháp trên.