Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
 • <<
 • 1
 • >>
 • Authors: Trần, Ngọc Sơn;  Advisor: Nguyễn, Thành Trung;  Co-Author: - (2023)

  Giới thiệu về điện toán đám mây và ứng dụng. Trình bày hiện trạng, dịch vụ mạng openstack, Neutron FWAAS, khác biệt của tường lửa vật lý với tường lửa đám mây Webserver. Triển khai Firewall as a service trên Openstack. Đánh giá và kết luận.

 • Authors: Nguyễn, Công Việt;  Advisor: Nguyễn, Thị Thùy Liên;  Co-Author: - (2023)

  Xây dựng Website bán điện thoại, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và công cụ sử dụng. Phương pháp nghiên cứu. Khảo sát yêu cầu của một Website bán điện thoại.

 • Authors: Giàng, Văn Lợi;  Advisor: Nguyễn, Thị Thùy Liên;  Co-Author: - (2023)

  Tổng quan và giới thiệu về Codeigniter. Khảo sát, phân tích và thiết kế website bán hàng. Báo cáo kết quả.