Search

Current filters:


Current filters:


Search Results

Results 1-7 of 7 (Search time: 0.005 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Hoàng, Minh Đức;  Advisor: Dương, Hồng Quân;  Co-Author: - (2020)

    Đề tài khoá luận phân tích các dạng câu điều kiện trong tiếng Anh nhằm giúp người học ngôn ngữ Anh hiểu rõ hơn về cấu tạo, chức năng và vai trò của câu điều kiện trong tiếng Anh.