Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 31-40 of 47 (Search time: 0.004 seconds).
 • Authors: Nguyễn, Đình Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu, phân tích tình hình kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng An Bảo để thấy được thực trạng trong công tác kế toán từ đó chỉ ra được sự khác nhau giữa những quy định, chuẩn mực, chế độ kế toán, các quy định của Nhà nước với thực tế áp dụng tại Công ty.- Đánh giá tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hoàng An Bảo trong ba năm 2017, 2018, 2019. - Qua đó, nhìn thấy ưu điểm, nhược điểm đạt được trong công tác kế toán tại công ty để đề xuất mốt số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng An Bảo.

 • Authors: Trần, Quang Lâm;  Advisor: Khúc, Văn Quý;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu về nội dung lý luận về quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm năng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam

 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Ưng;  Advisor: Dương, Thị Thanh Hương;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân sự. Từ những cơ sở lý luận đó vận dụng vào tìm hiểu thực tế công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Nam Phương. Phân tích những ưu điểm và hạn chế trong quá trình tuyển dụng nhân sự của công ty. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị giúp công ty khắc phục và hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự hơn.

 • Authors: Trần, Quang Tiến;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu về thực tế tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tự động hóa Tân Phát, từ đó đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của khóa luận tập trung nghiên cứu lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại các doanh nghiệp cơ khí, tự động hóa và thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần tự động hóa Tân Phát trong thời gian qua để đối chiếu, tìm hiểu lý luận và thực tiễn.

 • Authors: Cấn, Thị Thu Huyền;  Advisor: Hồ, Hồng Hải;  Co-Author: - (2020)

  Phân tích thực trạng quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng của công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Khánh Sơn. Tìm ra nguyên nhân, làm rõ những ảnh hưởng cụ thể dẫn đến tình trạng giảm sút sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại công ty Khánh Sơn và các doanh nghiệp cùng ngành bởi nghị định 100/2019 của Luật phòng chống tác hại bia rượu Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm khắc phục tình hình và thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng tại công ty Khánh Sơn

 • Authors: Hà, Thùy Linh;  Advisor: Dương, Thanh Thùy;  Co-Author: - (2020)

  Nghiên cứu một số cơ sở lý thuyết liên quan đến Truyền thông nội bộ, phân tích thực trạng thực hiện hoạt động Truyền thông nội bộ tại Tập đoạn, cũng như đưa ra một vài hạn chế và nguyên nhân của hạn chế; đồng thời nêu ra một số giải pháp, với hi vọng Ban Truyền thông của Tập Đoàn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo.

 • Authors: Phạm, Thị Phương Hòa;  Advisor: Hồ, Hồng Hải;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu về biểu hiện và thực trạng trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh (BIC Quảng Ninh). Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm xe cơ giới đối với Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh.

 • Authors: Cao, Thị Thúy Quỳnh;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

  Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh. Phân tích thực trạng công tác kế toán Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh. - Đưa ra những nhận xét chung về Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị, từ đó đưa ra những biện pháp nhằm hoàn thiện Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu & Thương mại PTM

 • Authors: Lê, Thị Tuyên;  Advisor: Trần, Đức Long;  Co-Author: - (2020)

  Trước thực tại sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc corticoid, yêu cầu đặt ra là cần chấn chỉnh lại việc sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc corticoid. Muốn thực hiện được điều này, trước tiên tại các nhà thuốc (nơi đa số người bệnh tiếp cận đầu tiên trước khi đến phòng bệnh khám bệnh, và là nơi kê đơn cho những bệnh nhẹ, bệnh thông thường…) cần nghiêm chỉnh thực hiện GPP theo đúng yêu cầu của pháp luật và thực hiện tốt việc tư vấn sử dụng thuốc chuyên nghiệp.

 • Authors: Vũ, Hồng Vương;  Advisor: Dương, Thị Thanh Hương;  Co-Author: - (2020)

  Tầm quan trọng, ảnh hưởng của việc đánh giá thực hiện công việc lên doanh nghiệp. đặc biệt là công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam. Mô tả thực trạng tình hình đánh giá thực hiện công việc tại cong ty cổ phần chế tác đá Việt Nam.Tìm ra điểm mạnh và yếu trong việc thực hiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng