Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 31-40 of 56 (Search time: 0.007 seconds).
 • Authors: Cấn, Thị Thu Huyền;  Advisor: Hồ, Hồng Hải;  Co-Author: - (2020)

  Phân tích thực trạng quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng của công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Khánh Sơn. Tìm ra nguyên nhân, làm rõ những ảnh hưởng cụ thể dẫn đến tình trạng giảm sút sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại công ty Khánh Sơn và các doanh nghiệp cùng ngành bởi nghị định 100/2019 của Luật phòng chống tác hại bia rượu Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm khắc phục tình hình và thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng tại công ty Khánh Sơn

 • Authors: Cao, Thị Thúy Quỳnh;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

  Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh. Phân tích thực trạng công tác kế toán Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh. - Đưa ra những nhận xét chung về Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị, từ đó đưa ra những biện pháp nhằm hoàn thiện Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu & Thương mại PTM

 • Authors: Nguyễn, Hữu Hải;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

  Giúp ích cho bộ phận quản trị bán hàng tại Công ty CP Vicostone trong việc hoàn thiện mọi công tác tuyển dụng nhân sự đem lại lợi ích và hiệu quả cao trong tương lai về quản trị bán hàng một cách hoàn thiện và tuyệt đối nhất. Định hướng cho sự phát triển của Công ty của bộ phận quản trị bán hàng. Nâng cao các kiến thức giữa lý thuyết và thực tiễn được chuyên sâu và hiểu biết hơn trong công tác quản trị bán hàng.

 • Authors: Trần, Quang Lâm;  Advisor: Khúc, Văn Quý;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu về nội dung lý luận về quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm năng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam

 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Khúc, Văn Quý;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống được cơ sở lý thuyết về quản trị khách hàng trong doanh nghiệp. - Đánh giá được thực trạng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tại Công ty Cổ phần VICOSTONE. - Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện quy trình CRM tại Công ty cổ phần Vicostone

 • Authors: Nguyễn, Thế Hào;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

  Phân tích thực trạng và công tác quản lý về hàng tồn kho của Công ty cố phần Vicostone. Đưa ra cách quản lý kho hàng, nhập hàng, xuất hàng và các quy trình sản xuất. Đánh giá công tác quản lý hàng tồn kho của Công ty cố phần Vicostone.Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho của Công ty cổ phần Vicostone

 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

  Trình bày những vấn đề chung về công tác đào tạo trong quản trị nguồn nhân lực dựa trên lý thuyết được tìm hiểu. Thông qua đó nêu ra những nội dung của đào tạo huấn luyện nghiệp vụ, đào tạo chất lượng qua các hình thức đào tạo, các chương trình đào tạo và thực hiện đánh giá... những thực trạng chung của công ty còn gặp phải về vấn tình hình nhân lực cũng như công tác đào tạo nhân lực, quá trình đào tạo, đánh giá đào tạo, đưa ra những mặt ưu điểm của công ty và những mặt hạn chế mà công ty còn tồn đọng. Từ đó đưa ra giải pháp tối ưu nhất để giải quyết vấn đề