Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 11-20 of 20 (Search time: 0.008 seconds).
 • Authors: Nguyễn, Hữu Hải;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

  Giúp ích cho bộ phận quản trị bán hàng tại Công ty CP Vicostone trong việc hoàn thiện mọi công tác tuyển dụng nhân sự đem lại lợi ích và hiệu quả cao trong tương lai về quản trị bán hàng một cách hoàn thiện và tuyệt đối nhất. Định hướng cho sự phát triển của Công ty của bộ phận quản trị bán hàng. Nâng cao các kiến thức giữa lý thuyết và thực tiễn được chuyên sâu và hiểu biết hơn trong công tác quản trị bán hàng.

 • Authors: Trần, Quang Lâm;  Advisor: Khúc, Văn Quý;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu về nội dung lý luận về quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm năng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam

 • Authors: Nguyễn, Thế Hào;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

  Phân tích thực trạng và công tác quản lý về hàng tồn kho của Công ty cố phần Vicostone. Đưa ra cách quản lý kho hàng, nhập hàng, xuất hàng và các quy trình sản xuất. Đánh giá công tác quản lý hàng tồn kho của Công ty cố phần Vicostone.Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho của Công ty cổ phần Vicostone

 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

  Trình bày những vấn đề chung về công tác đào tạo trong quản trị nguồn nhân lực dựa trên lý thuyết được tìm hiểu. Thông qua đó nêu ra những nội dung của đào tạo huấn luyện nghiệp vụ, đào tạo chất lượng qua các hình thức đào tạo, các chương trình đào tạo và thực hiện đánh giá... những thực trạng chung của công ty còn gặp phải về vấn tình hình nhân lực cũng như công tác đào tạo nhân lực, quá trình đào tạo, đánh giá đào tạo, đưa ra những mặt ưu điểm của công ty và những mặt hạn chế mà công ty còn tồn đọng. Từ đó đưa ra giải pháp tối ưu nhất để giải quyết vấn đề

 • Authors: Phạm, Thị Phương Hòa;  Advisor: Hồ, Hồng Hải;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu về biểu hiện và thực trạng trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh (BIC Quảng Ninh). Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm xe cơ giới đối với Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh.

 • Authors: Sa, Thị Hạnh;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

  Phân tích và đánh giá thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, làm rõ những ưu nhược điểm của công tác tuyển dụng để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự của công ty. Đề xuất định hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A.

 • Authors: Ngô, Doãn Hay;  Advisor: Hồ, Hồng Hải;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống những vấn đề lý luân cơ bản về công tác phân tích năng lực cạnh tranh doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Qua đó tiến hành phân tích tinhg hình cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Đầu tư và phát triển Minh Hoàng Bike nguyên nhân ảnh hưởng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty. Qua những kết quả phân tích, khóa luận hướng tới nhiệm vụ đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hiểu quả kinh daonh của công ty TNHH Đầu tư và phát triển Minh Hoàng Bike