Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 21-30 of 47 (Search time: 0.005 seconds).
 • Authors: Hà, Quang Vượng;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu công tác kế toán kế toán tại Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia. Tìm ra thế mạnh và tồn tại yếu kém trong công tác kế toán của đơn vị và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

 • Authors: Sa, Thị Hạnh;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

  Phân tích và đánh giá thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, làm rõ những ưu nhược điểm của công tác tuyển dụng để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự của công ty. Đề xuất định hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A.

 • Authors: Trần, Thị Ngọc Giang;  Advisor: Nguyễn, Phương Thảo;  Co-Author: - (2020)

  Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về biện pháp bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Đánh giá thực trạng pháp luật và việc thực hiện pháp luật về biện pháp bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao thực hiện pháp luật về một số vấn đề pháp lí về bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện nay.

 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Khúc, Văn Quý;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống được cơ sở lý thuyết về quản trị khách hàng trong doanh nghiệp. - Đánh giá được thực trạng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tại Công ty Cổ phần VICOSTONE. - Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện quy trình CRM tại Công ty cổ phần Vicostone

 • Authors: Ngân, Văn Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và phát triển công nghệ mới HANOITECH. Các chính sách hoạch toán và thanh toán lương cho người lao động, tìm hiểu thực tế doanh nghiệp đã có những chính sách sử dụng lao dộng như thế nào. Đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và phát triển công nghệ mới HNOITECH