Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 1-10 of 47 (Search time: 0.009 seconds).
 • Authors: Lê, Thị Tuyên;  Advisor: Trần, Đức Long;  Co-Author: - (2020)

  Trước thực tại sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc corticoid, yêu cầu đặt ra là cần chấn chỉnh lại việc sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc corticoid. Muốn thực hiện được điều này, trước tiên tại các nhà thuốc (nơi đa số người bệnh tiếp cận đầu tiên trước khi đến phòng bệnh khám bệnh, và là nơi kê đơn cho những bệnh nhẹ, bệnh thông thường…) cần nghiêm chỉnh thực hiện GPP theo đúng yêu cầu của pháp luật và thực hiện tốt việc tư vấn sử dụng thuốc chuyên nghiệp.

 • Authors: Cấn, Thị Thu Huyền;  Advisor: Hồ, Hồng Hải;  Co-Author: - (2020)

  Phân tích thực trạng quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng của công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Khánh Sơn. Tìm ra nguyên nhân, làm rõ những ảnh hưởng cụ thể dẫn đến tình trạng giảm sút sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại công ty Khánh Sơn và các doanh nghiệp cùng ngành bởi nghị định 100/2019 của Luật phòng chống tác hại bia rượu Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm khắc phục tình hình và thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng tại công ty Khánh Sơn

 • Authors: Đoàn, Tuấn Kiệt;  Advisor: Dương, Thanh Thùy;  Co-Author: - (2020)

  Nghiên cứu về các cấp độ văn hoá tại Công ty CP Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A được thực hiện nhằm hệ thống hoá các khái niệm và các nội dung liên quan đến văn hoá doanh nghiệp. Từ việc hệ thống hoá lý thuyết, thông qua việc mô tả, phân tích các giá trị văn hoá được biểu hiện qua các cấp độ đề tài giúp người đọc hiểu rõ hơn về thực trạng văn hoá doanh nghiệp đang có tồn tại, hạn chế và kế hoạch phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty CP Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A. Cuối cùng đưa ra các giải pháp để góp phần phát triển văn hoá doanh nghiệp tại Công ty

 • Authors: Trần, Quang Lâm;  Advisor: Khúc, Văn Quý;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu về nội dung lý luận về quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm năng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam

 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Khúc, Văn Quý;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống được cơ sở lý thuyết về quản trị khách hàng trong doanh nghiệp. - Đánh giá được thực trạng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tại Công ty Cổ phần VICOSTONE. - Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện quy trình CRM tại Công ty cổ phần Vicostone

 • Authors: Nguyễn, Thế Hào;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

  Phân tích thực trạng và công tác quản lý về hàng tồn kho của Công ty cố phần Vicostone. Đưa ra cách quản lý kho hàng, nhập hàng, xuất hàng và các quy trình sản xuất. Đánh giá công tác quản lý hàng tồn kho của Công ty cố phần Vicostone.Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho của Công ty cổ phần Vicostone

 • Authors: Sa, Thị Hạnh;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

  Phân tích và đánh giá thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, làm rõ những ưu nhược điểm của công tác tuyển dụng để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự của công ty. Đề xuất định hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A.

 • Authors: Vũ, Hồng Vương;  Advisor: Dương, Thị Thanh Hương;  Co-Author: - (2020)

  Tầm quan trọng, ảnh hưởng của việc đánh giá thực hiện công việc lên doanh nghiệp. đặc biệt là công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam. Mô tả thực trạng tình hình đánh giá thực hiện công việc tại cong ty cổ phần chế tác đá Việt Nam.Tìm ra điểm mạnh và yếu trong việc thực hiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng