Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 1-10 of 47 (Search time: 0.005 seconds).
 • Authors: Trần, Thanh Thảo;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống hóa về mặt cơ sở lý luận Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp. nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần TCT Việt Nam giai đoạn 2017-2019. Từ đó thấy được những ưu điểm, nhược điểm trong công tác kế toán tiền lương tại Công ty và nguyên nhân của những tồn động đó. Đưa ra những mục tiêu cần đạt được trong thời gian tới. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần TCT Việt Nam.

 • Authors: Lê, Thị Hậu;  Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ;  Co-Author: - (2020)

  Đánh giá thực trạng tình hình tổ chức hạch toán tiêu thu và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm chủ yếu. Nêu ra các nhận xét tổng quan về thành tựu đạt được cũng như những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bán hàng. Từ đó có thể đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bán hàng.

 • Authors: Tô, Tuấn Anh;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

  "Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Vicostone” có nhiệm vụ là hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Qua đó tiến hành phân tích được tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vicostone, nguyên nhân ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Qua những kết quả phân tích, Khóa luận hướng tới nhiệm vụ đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vicostone"

 • Authors: Trần, Văn Tuấn;  Advisor: Hồ, Hồng Hải;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu Công tác sử dụng vốn lưu động tại công ty Công ty TNHH dịch vụ thương mại Minh Chánh. Mô tả thực trạng tình hình hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại Minh Chánh, đánh giá những kết quả đạt được cũng như các hạn chế còn tồn tại trong hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty, Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng vốn lưu động phù hợp với thực tế công ty trong bối cảnh hiện tại, đồng thời đưa ra các điều kiện để thực hiện hệ thống giải pháp trên.

 • Authors: Nguyễn, Thế Hào;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

  Phân tích thực trạng và công tác quản lý về hàng tồn kho của Công ty cố phần Vicostone. Đưa ra cách quản lý kho hàng, nhập hàng, xuất hàng và các quy trình sản xuất. Đánh giá công tác quản lý hàng tồn kho của Công ty cố phần Vicostone.Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho của Công ty cổ phần Vicostone

 • Authors: Cấn, Thị Thu Huyền;  Advisor: Hồ, Hồng Hải;  Co-Author: - (2020)

  Phân tích thực trạng quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng của công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Khánh Sơn. Tìm ra nguyên nhân, làm rõ những ảnh hưởng cụ thể dẫn đến tình trạng giảm sút sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại công ty Khánh Sơn và các doanh nghiệp cùng ngành bởi nghị định 100/2019 của Luật phòng chống tác hại bia rượu Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm khắc phục tình hình và thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng tại công ty Khánh Sơn

 • Authors: Đỗ, Duy Sơn;  Advisor: Dương, Thị Thanh Hương;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng, quản lý chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Phân tích thực trạng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A để thấy được những khó khăn, bất cập tồn tại trong việc đào tạo, xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty. Từ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại sẽ đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A

 • Authors: Trần, Thanh Hương;  Advisor: Hồ, Hồng Hải;  Co-Author: - (2020)

  Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sự cần thiết của việc hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh hưởng của dịch Covid đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Giải quyết những vấn đề về nghiên cứu thực trạng ảnh hưởng của Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của chuỗi cửa hàng Dingtea, từ đó đưa ra các ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân của các ưu điểm, nhược điểm về các giải pháp mà cửa hàng đã thực hiện. Đề tài đã nhận định được các ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế đó để từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của chuỗi cửa hàng Dingtea

 • Authors: Phạm, Thị Duyên;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

  Thống kê kiến thức, cơ sở lý luận về đánh giá THCV trong doanh nghiệp. Dựa trên cơ sở lý luận đã nêu để làm tiền đề cho việc phân tích thực trạng đánh giá THCV tại Công ty CP Style Stone. Đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện đánh giá THCV tại Công ty CP Style Stone.

 • Authors: Nguyễn, Văn Huy;  Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ;  Co-Author: - (2020)

  Tìm hiểu và nắm rõ thực trạng của công ty trong công tác hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần T-Martstores, nắm rõ các vấn đề liên quan tới các ngành nghề kinh doanh, quá trình hình thành, bộ máy hoạt động của công ty và đánh giá thực trạng của công t có ưu và nhược điểm gì cần khắc phục. Để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh thì cần phải tìm kiếm các giải pháp và sự cần thiết để hoàn thiện kế toán bán hàng, định hướng sự phát triển của công ty ở hiện tại và trong tương lai, đánh giá nâng cao trình độ của các phòng ban trong công ty.